กระเบื้องสระว่ายน้ำ - Keradol Antique

เมื่อ : 2017-03-25 08:34:04 หมวด : กระเบื้องเคอราดลดิเผาเคลือบแก้ว รุ่น Keradol Antique

กระเบื้องเคอราดลลำปาง เป็นกระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วคุณสมบัติพิเศษ เป็นกระเบื้องเผาอุณหภูมิสูง การดูดซึมน้ำต่ำ เหมาะสำหรับปูสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ

# ลักษณะเด่น   เป็นกระเบื้องที่ผิวหน้าเคลือบแก้วและแตกราน แตกต่างจากกระเบื้องทั่วไป
 
    กระเบื้องดินเผาเคลือบแก้ว ขนาด 4"x 4" บรรจุ 90 แผ่น/กล่อง พื้นที่ปูได้ 1 ตารางเมตร และยังมีขนาดอื่นๆและรูปแบบอีกมากมาย ตั้งแต่ขนาด 1x1  1x4 1x6  2x4 2x6  4x4  4x8  ฯลฯ และลักษณะเด่นของกระเบื้องรุ่นนี้เป็นกระเบื้องแอนเมท สีแต่ละแผ่นจะอ่อนเข้มเป็นธรรมชาติ การแตกลานบนผิวหน้ากระเบื้อง เล็กใหญ่เป็นธรรมชาติ ของแต่ละสี

    วิธีการปู
    1. ไม่ต้องแช่น้ำ แกะกระเบื้อง 3-4 กล่องคละกันแล้วปูเพื่อให้สีกระเบื้องกระจายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นธรรมชาติของกระเบื้อง           
    2. ในการปูกระเบื้องสระว่ายน้ำควรใช้ปูนกาวและยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ
    3. ควนเว่นขนาดร่องยาแนว  5-6 mm. เพื่อความสวยงามและยาแนวลงถึงผนังสระ เพื่อความคงทนไม่หลุดง่าย
 

หมวดหมู่