กระเบื้องเคอราดลดิเผาเคลือบแก้ว รุ่น Keradol Antique


  • กระเบื้องสระว่ายน้ำ - Keradol Antique

    เมื่อ : 2017-03-25 08:34:04 หมวด : กระเบื้องเคอราดลดิเผาเคลือบแก้ว รุ่น Keradol Antique

    กระเบื้อง Keradol เป็นกระเบื้องเคลือบแก้วที่มีความโดดเด่นของผิวหน้าเคลือบแก้วใสแบบแตกลานเกิดเป็นเอกลักษณ์ความงดงามเฉพาะตัวแบบแฮนเมดที่ลวดลายไม่ซ่ำกันในแต่ละแผ่น มีขนาดตั้งแต่ 1"x 1", 2"x 2", 1"x 4", 1"x 6", 2"x 4" ,3"x 3" ,4"x 4" ,4"x 8"

    อ่านเพิ่ม